Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Wedstrijd reglement 2015

terug naar overzicht

Zaterdag, 30 mei 2015

Wedstrijd reglement 2015

Wedstrijdreglement 2015
Iedereen wordt geacht dit reglement te kennen en stipt te zullen naleven.
De loting van de visplaatsen vindt plaats aan de waterkant.
1 Er wordt gevist met één vaste hengel. Het is wel toegestaan een tweede hengel (topset) gereed te maken. Het is niet toegestaan om tijdens het vissen een tweede hengel uit te peilen en/of met een tweede hengel bij te cuppen. Werphengels zijn bij alle wedstrijden niet toegestaan!
2 Deelnemers mogen geen enkele hulp van andere aanvaarden.
3 Iedereen wordt geacht voor aanvang van de wedstrijd op zijn lotnummer plaats te nemen.
4 Het is verboden in het water te staan, dan wel schade aan de oever toe te brengen.
5 Optuigen en peilen voor en tijdens de wedstrijd is toegestaan.
6 Het is verplicht de gevangen vissen te onthaken met natte handen.
7 Na het eerste signaal mag er 5 minuten “zwaar” gevoerd worden.
8 Daarna alleen nog licht bijvoeren.
9 Het tweede signaal geeft aan dat de wedstrijd is beëindigd waarna de hengel onmiddellijk dient te worden opgehaald. De vis die tijdens dit signaal gehaakt is telt nog mee.
10 Alle door de minister aangewezen aassoorten zijn toegestaan m.u.v. muggenlarven en gekleurde maden.
11 De hengelaar dient de gevangen vis zodanig te behandelen en te onthaken dat deze na weging onbeschadigd kan worden teruggezet.
12 Leefnetten met daarin dode vis(sen). Er wordt 200 gr. per dode vis afgetrokken!!!
13 Iedere gevangen vis moet tijdens de wedstrijd door de deelnemer worden bewaard in een leefnet van minimaal 2,0 meter lengte, en minimaal een diameter van 40 cm.
14 Elke gevangen vis telt behalve paling, snoek en snoekbaars.
15 Het gebruik van een katapult is niet toegestaan.
16 Na de wedstrijd wordt de vis door de wedstrijdcommissie gewogen.
17 Indien men vroegtijdig stopt mag er voor de overige vissers geen hinder ontstaan (emmers spoelen, overig voer in het water gooien) ( op straffe van diskwalificatie ).
18 Het klassement van een wedstrijd wordt bepaald door het totale gewicht van de gewogen vissen.
19 De wedstrijdcommissie heeft de bevoegdheid bij extreem weer de wedstrijd te onderbreken of te staken, of zelfs niet van start laten gaan
20 Bij uitsluiting of diskwalificatie is de wedstrijdcommissie niet verplicht de gemaakte onkosten te vergoeden.
21 Het is te allen tijden verboden de visplaats te vervuilen, of vervuild achter te laten.
22 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie en deze beslissing is bindend.
23 Er mag per wedstrijd 1 kg. droog voer gebruikt worden.

De wedstrijdcommissie gaat er vanuit dat iedereen het regelement naleeft en dat sportiviteit bovenaan staat.

PUNTEN VERDELING:
De deelnemer met de meeste kg gevangen vis wint de wedstrijd.
De winnaar krijgt 1 punt. Degen die tweede eindigt 2 punten enz.
Voor de wisselbeker (4 wedstrijden) geldt hetzelfde, doch er tellen slechts 3 van de 4 wedstrijden, één wedstrijd mag men laten vallen. Bij gelijk eindigen van twee of meer deelnemers telt de grootste vis is de stand dan nog gelijk zal door loting de winnaar worden bepaalt.

De wedstrijdcommissie wenst u fijne wedstrijden toe.