Controleurs van de vereniging

De vereniging beschikt over een aantal visserijcontroleurs. Aan het viswater loopt u derhalve de kans dat u door een controleur wordt aangesproken. De controleur zal zich legitimeren middels een controleurpas.
De controleurs van de vereniging zijn:
* Jan Akkermans
* Frans Tuijtelaars
* Willem de Ruiter
* Martijn Dekkers
* Toon van Hooydonk
* Fred van Ooijen

Wilt U een zwartvisser zijn?

Nee toch!

Haal een  vergunning

Of word lid


De controle kan geschieden al dan niet in het bijzijn van de politie, een zgn. BOA (Bijzonder Opsporingsambtenaar) of personen van andere bevoegde instanties. Let wel: een BOA is een volledig bevoegd opsporingsambtenaar, die verbaliserend kan en mag optreden. Laat de controleur zijn werk doen. Het is ons beider belang.