Controleurs

De vereniging beschikt over een aantal  visserijcontroleurs. Aan het viswater  loopt u derhalve de kans dat u door een controleur wordt aangesproken. Al onze controleurs zijn herkenbaar aan specifieke kleding  met hierop het logo van de vereniging. Daarnaast moet elke controleur zich legitimeren middels een controleurpas.

Wilt U een zwartvisser zijn?

Nee toch!

Haal een  vergunning

Of word lid


De controle heeft alleen betrekking  op de vereiste vergunningen van onze vereniging.

Indien je jonger bent dan 14 jaar, mag je maar vissen met 1 hengel.

De controle kan geschieden al dan niet in het bijzijn van de politie, een zgn. BOA (Bijzonder Opsporingsambtenaar) of personen van andere bevoegde instanties. Let wel: een BOA is een volledig bevoegd opsporingsambtenaar, die verbaliserend kan en mag optreden. Laat de controleur zijn werk doen. Het is ons beider belang.