Reglement dag/week vergunningen

Reglement:

1. Deze vergunning is alleen geldig voor de visvijver van visvereniging ’t Goordonk. U heeft naast een dag/week vergunning geen vispas nodig om op deze vijver te vissen!

 2. Onvolledig ingevulde of niet ondertekende dag/week vergunningen zijn ongeldig.

 3. U mag vissen met één hengel, beaasd met de door Sportvisserij Nederland toegestane aassoorten. 

 4. Houder van een lidmaatschapsbewijs of een dag/week vergunning is verplicht deze op de eerste aanvraag te tonen aan ambtenaren en controleurs, belast met het toezicht op de visvijver.

 5. Door misdragingen van de houder, in welke vorm dan ook verliest dit bewijs c.q. vergunning met onmiddellijke ingang haar waarde en kan direct worden ingenomen door onder nr. 4 genoemde personen. 

 6. De vereniging aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de door de bewijs – c.q. vergunninghouder geleden schade, of overkomen ongevallen op, in of langs de visvijver. 

 7. Alle bezoekers aan de vijver worden vriendelijk doch dringend verzocht hun fiets of bromfiets te stallen in de hiervoor bestemde stallingen.

 8. Het voeren is beperkt. Maximaal een ½ kilo lokvoer per dagl. Voeren met maden, casters en pieren is toegestaan. 

 9. Gebruik van een schepnet is verplicht. Behandel de gevangen vis met respect.

10. Vis onthaken is verplicht met onthaker, bij voorkeur in een ruime emmer volledig gevuld met water.

 11. Eerst handen nat, dan pas de vis onthaken. 

 12. In alle andere gevallen is de beslissing van het dagelijks bestuur bindend.

Het is verboden:

* Te vissen met gekleurde maden, aardappel of aardappelproducten

* Vrij vissen is verboden tijdens wedstrijden en activiteiten Op een eerste verzoek moeten de plaatsen die daarvoor bestemd zijn, vrijgemaakt worden. 

* Met ander vistuigen dan de hengel te vissen. 

* Te vissen op snoek, baars, snoekbaars. 

* Het zich in of op het water te bevinden. 

* Om in het talud en oevers naar wormen te spitten, stenen te verleggen of uitsparingen te graven. 

* Gebruik te maken van een leefnet in welke vorm dan ook. 

* Gevangen vis mee te nemen.

* Tenten of windschermen te plaatsen. 

* Geluidsoverlast te maken.

* Overblijfselen van eetwaren, aas, papier en overig afval op de visplaats achter te laten. 

* Huisdieren te laten zwemmen, of het water te laten betreden.

* Te vissen tussen 22.30 en 05.00 uur