Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Wedstrijd reglement 2019

Reglement onderlinge wedstrijden van visvereniging ’t Goordonk 2019.

1.In de wedstrijden zal enkel gevist worden op gewicht en worden beoordeeld met klassementspunten.
Minimale lengte vis 15 cm. De klassementspunten van drie wedstrijden (zomeravond) of drie wedstrijden (onderlinge concoursen) worden samengeteld. Mocht bij het bepalen van de einduitslag blijken dat twee of meer personen, na tellende wedstrijden, hetzelfde aantal klassementspunten heeft, dan beslist het hoogste aantal kg van de totaal geviste wedstrijden.
Puntentelling: de niet vangers krijgen het nummer van het aantal deelnemers (+ 10) Vissers die een wedstrijd niet mee vissen krijgen 100 punten extra bijgeteld.

2. Weersomstandigheden: de duur van de viswedstrijd wordt van tevoren door het bestuur bekend gemaakt bij het uitreiken van de nummers. Bij onweer wordt de wedstrijd stilgelegd c.q. gestaakt. De wedstrijdcommissie geeft dit aan.

3. Aas en voer naar keuze (Visvijver maximaal 750 gram droog), bij de andere wedstrijden geen belemmering. Uitgezonderd zijn gekleurde maden, verse de vase en het aas wat op dat moment wettelijk verboden is. Er mag ook niet gevist worden met elektrische wakers, radiografisch bestuurde boten, drones en drijvende korst.

4. Alle gevangen vis vanaf 15 cm telt mee (snoek, snoekbaars en paling tellen niet mee en moeten meteen terug in hetzelfde water worden terug gezet) en wordt na afloop van de wedstrijd gewogen. De gevangen vis moet tijdens en na de wedstrijd in een ruim leefnet in het water worden bewaard tot het wegen plaatsvindt. Na het wegen wordt alle vis voorzichtig terug in het water gezet.

5. Er mag slechts met één hengel worden gevist. Meerdere topsets, werphengels etc. klaar leggen mag, mits de lijn nog niet is voorzien van een haak. 
De Hengel keuze is vrij. Je mag dus gebruik maken van vaste hengel, werphengel, matchhengel, winkle-picker etc. Zinkvissen is ook toegestaan. 

6. Het begin en einde van de wedstrijd zal kenbaar worden gemaakt door een hoornsignaal. Na het beginsignaal mag pas gevoerd worden. Beperkt bijvoeren is toegestaan mits uw naaste vissers hiervan geen last heeft.

7. Het gebruik van een katapult is verboden. Het gebruik van een visvlonder is toegestaan. Tijdens het vissen mag niemand zonder toestemming van de wedstrijdcommissie geholpen worden.

8. De wedstrijdcommissie heeft het recht de deelnemers te controleren op verboden aas, voer en wat er in dit reglement wordt vermeld, bij overtreding hiervan volgt uitsluiting.

9. Iedere deelnemer is verplicht zijn afval na het concours op te ruimen en de visplaatsen, bomen en/of struiken en beschoeiingen ongeschonden achter te laten. Daarnaast dienen eenden en andere watervogels met rust worden gelaten.

10. Het bestuur en de wedstrijdcommissie is niet verantwoordelijk voor diefstal en/of ongevallen ten nadele van de deelnemers en/of derden.

11. Elke visser dient in het bezit te zijn van een geldige visvergunning voor het betreffende water waarin gevist worden.

12. Van het inschrijfgeld worden prijzen aangeschaft en/of als prijzengeld uitgeloofd. De prijzen worden op een nader te bepalen tijdstip uitgereikt.

13. Het inschrijfgeld bedraagt voor de vijf onderlinge concoursen € 4,- per concours. Het inschrijfgeld bedraagt voor de vijf zomeravond wedstrijden € 2,- + eventueel aangeschafte dag-vergunning per zomeravond wedstrijd. Betaling van het inschrijfgeld moet aan de waterkant worden voldaan. Indien u zich wel heeft opgegeven, maar u komt niet opdagen, dan bent u toch het inschrijfgeld verschuldigd. Indien er minder dan zes aanmeldingen zijn voor een wedstrijd, dan wordt de wedstrijd afgelast en krijgen de aanmelders bericht van de annulering.

Inschrijving via website www.goordonk.nl, uiterlijk vijf dagen voor wedstrijddatum.

14. Het wegen van de vis moet altijd met twee leden gebeuren, waarvan één lid van de wedstrijdcommissie.

15. Deelnemers die zich, naar het oordeel van het bestuur en/of de wedstrijdcommissie, schuldig maken aan wangedrag in woord en/of handelen en/of gebaar ten opzichte van leden en/of anderen en/of vissen/dieren worden onmiddellijk verwijderd van het wedstrijdwater.

16. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie. Niet naleven van het reglement betekent diskwalificatie.

De wedstrijdcommissie.