Betaling via acceptgirokaart?

Was je al lid in 2017 en heb je aangegeven via een acceptgirokaart te willen betalen, dan bedraagt de contributie voor
de jeugd VISpas 2018 € 22,50 en de contributie voor de senioren VISpas 2018 € 40,00